Umění prezentovat v angličtině

Profesionální prezentace v angličtině. Jak prezentovat sebe, svou společnost, produkt či nabízené služby zákazníkovi.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chcete vědět, co je to signposting, transitions a jak správně psát jednotlivé bullet points, alias odrážky na slidu? Nebojte, nebudeme vás zatěžovat teorií. O tu přece v prezentaci vůbec nejde. Jde o to zaujmout a udržet posluchačovu pozornost od začátku do konce.

Vysvětlíme si, jaké jsou hlavní rozdíly mezi prezentací anglickou a českou, a to jak po stránce formy či obsahu, tak samotné ústní prezentace. Nastíníme si, jak téma prezentace anglicky bravurně uvést a jak je důmyslně shrnout. Pozornost věnujeme též citacím a práci s grafikou, obrázky a vizuály. V rámci korporátních prezentací se zaměříme na nejčastějším nástrahy na slidech, kterými jsou rozsáhlé výčty, popisy grafů a trendů, srovnání plánů se skutečností, či prezentování finančních nebo projektových výsledků.

Vyzkoušíme si prezentaci nanečisto, včetně v anglosaském světě tak oblíbených elevator pitch. Dále si řekneme, jakými jazykovými prvky, obraty a frázemi můžeme v prezentacích působit zdvořileji, profesionálněji a sofistikovaněji.

Na závěr se zaměříme na zvládnutí Q&A sessions a taktéž si vyzkoušíme, jak zdvořile v rámci diskuze položit několik otázek.