Trénink byznys situací pomocí role-play pro (ne)manažery

Trénink byznys situací - modelové hry a scénáře pro manažery i specialisty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Některé situace zvládáme v byznysu lépe, některé hůře, s některými bojujeme a jiným se snažíme za každou cenu vyhnout. Záleží na tom, jak se v které roli cítíme a jak nám lidsky „sedí“. V profesním životě se najde mnoho situací, kdy je potřeba získat odstup, podívat se na situaci z nadhledu, vytvořit si strategii a následně si v bezpečném prostředí nacvičit postup. Přesně podle vzoru „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.   

A co teprve když se jedná o situace, v nichž je nutné použít cizí jazyk!

Nabízíme tréninky standardních i nestandardních byznys situací – od prezentací sebe jako jednotlivce, nabízeného produktu či služby, až po prezentaci celé společnosti. Stejně tak s vámi nacvičíme vedení porad, vyjednávání či vedení obtížných rozhovorů se zákazníkem, dodavatelem či podřízeným. Nebudeme vás nutit do postupu, který možná funguje všem ostatním, ale vám se lidsky příčí. Najdeme spolu cestu, která vám bude vyhovovat, bude odpovídat vašemu nastavení a taktéž povede ke kýženému cíli.

Během tréninků vždy analyzujeme reálné byznys situace. Při simulacích a modelových hrách zažijete v rámci tréninku reakce své i druhého na vlastní kůži a připravíte se tak na okamžik, kdy se do takové situace skutečně dostanete.

V případě jednání v cizím jazyce si ukážeme, na co se konkrétně jazykově připravit, čemu se vyhnout a co lze naopak využít ve svůj prospěch, a to jak obsahově, tak jazykově. Na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jaké jazykové obraty a fráze použít. Důraz budeme klást na zdvořilost a přesné vyjádření naší myšlenky pro dosažení stanoveného záměru. To vše vždy procvičujeme v praktických cvičeních vycházejících ze standardních byznys situací.